Rozporządzenie Rady Ministrów- czas trwania kwarantanny

Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                      proszę o zapoznanie się z najnowszym stanem prawnym.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. od dzisiaj (03.11) wchodzi przepis, który mówi, że: ,,Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”  

Powyższy zapis ma zastosowanie w przedszkolu i dotyczy kwarantanny dziecka (dziecko nie jest zakażone, miało tylko kontakt z osobą +).        

Z poważaniem                                                                                                                                                                                              Małgorzata Kucińska

Dodaj komentarz