Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice
Informujemy, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/ 2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez dzieci w dotychczasowym przedszkolu
Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 11.03.2024 do 18.03.2024 r. na druku stanowiącym załącznik nr 1. Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025
w wyżej określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lesznowola.
W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola biorą udział dzieci, które zamieszkują na terenie gminy. Jest to warunek konieczny. Rekrutacja rozpocznie się 19.03.2024 i będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem określonym przez Wójta Gminy Lesznowola w Zarządzeniu nr 5/2024 z dnia 31.01.2024
(załącznik nr 2).
Rekrutacja po raz pierwszy będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu
„Nabór Vulcan”. Poniżej link do systemu:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminalesznowola/
System elektroniczny umożliwi Rodzicom:
• dostęp do druków wykorzystywanych w procesie rekrutacji,
• obserwację etapów procesu rekrutacji,
• komunikację z komisją rekrutacyjną,
• a także dla osób, które dysponują profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym, składanie dokumentów oraz ich uzupełnianie „on line” do momentu weryfikacji wniosku przez komisję rekrutacyjną.

W systemie „Nabór Vulcan” zamieszczone zostały oferty placówek, zasady rekrutacji oraz wszystkie druki wykorzystywane w procesie naboru. Prosimy o terminowe składanie dokumentów i postępowanie zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Z wyrazami szacunku
/Wójt Gminy Lesznowola/
Załączniki:
1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
2. Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

Dodaj komentarz