„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

B. Cage

Kadra

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Dzieci w naszym przedszkolu są pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli którzy wkładają w swoją pracę wiele serca i wykonują ją z pasją. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia. To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania dziecka, które opuszczając naszą placówkę będzie dobrze przygotowane do nauki w szkole.
Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, psycholog, profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych, pomoce nauczyciela i woźne.

Kontakt

AdobeStock_207918797 (1)