„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

B. Cage

Kadra

Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają:

dyrektor, specjaliści, profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych, pomoce nauczyciela i woźne.