Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

  • od   8:00 – do 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
  • od   7:00 – do 8:00 – 1,00 zł za każdą godzinę
  • od 13:00 – do 17:00 -1,00 zł za każdą godzinę

Stawka żywieniowa:

  • 11 zł x ilość dni w miesiącu

Zajęcia dodatkowe:

  • Wszystkie zajęcia dodatkowe zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym przez Organ Prowadzący finansowane są przez Gminę Lesznowola

Płatności:

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu płatna jest z dołu, za żywienie z góry .W związku z tym pierwsza wpłata Rodziców nastąpi do 10 września 2020 r. Szczegółowe informacje udzielane są  w sekretariacie przedszkola. 
Płatność należy regulować na podstawie otrzymanych rachunków przelewem na indywidualnie wygenerowany numer konta.

Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
Kasa przedszkola nie przyjmuje wpłat gotówkowych z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie.
Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Kontakt

AdobeStock_207918797 (1)