Czasowe zamknięcie przedszkola

Szanowni Państwo Rodzice, zgodnie z opinią PSSE w Piasecznie, w porozumieniu z Organem Prowadzącym od jutra (14.10.2021 r.) do poniedziałku- włącznie (18.10.2021 r.) całe przedszkole przechodzi w tryb edukacji zdalnej. Decyzja ta jest podyktowana aktualną sytuacją epidemiczną wśród kadry. Z racji ilości pracowników mających kontakt z osobą mającą wynik pozytywny, przedszkole nie ma możliwości zapewnić opieki dzieciom. Ubezpieczonemu jednemu z rodziców, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych można skorzystać po spełnienia warunków określonych ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133). Niespodziewane zamknięcie placówki uprawnia do zasiłku. Nauczyciele za pomocą platformy Inso.pl będą poprzez zakładkę zadania domowe, przesyłać dzieciom karty pracy, linki do piosenek i zabawy. Wszystkie materiały są propozycjami zabaw, ich realizacja jest dobrowolna. Na prośbę Pani Inspektor z Sanepidu przekazuję prośbę o obserwację zdrowia dzieci, gdyż obecnie jest duża zachorowalność na wirus RSV i wariant Delta wirusa. Wszystkie niepokojące objawy u dzieci zaleca się skonsultować z lekarzem. Mam nadzieję, że we wtorek zobaczymy się wszyscy zdrowi w Naszym Przedszkolu.

Życzę Państwu zdrowia

Małgorzata Kucińska

Dodaj komentarz