Program-główne założenia

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy „Program wychowania przedszkolnego” Wydawnictwo PWN Elżbiety Kordos, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Cele wychowawcze i dydaktyczne zaproponowane w programie korelują z celem wychowania przedszkolnego i zadaniami przedszkola. Przyjęte w programie założenia, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy ukierunkowane są na wszechstronne wspieranie dziecka w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych. Ponadto każda forma i metoda zapewnia samodzielne budowanie wiedzy przez dziecko, eksplorację otoczenia oraz rozwiązywania nurtujących dzieci problemów badawczych. Układ treści skoncentrowany został wokół obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Ideą przewodnią programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka.

Program zawiera współczesne koncepcje pedagogiczne odzwierciedlone w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującym prawie oświatowym.

Kontakt

AdobeStock_207918797 (1)